Gastouderburo

Ik ben aangesloten bij gastouderburo Parbedie uit Hengelo

image

Een goede communicatie tussen ouders en gastouder is van groot belang omdat een kind vaak niet zelf aan kan geven wat er niet zo lekker gaat. Het is dan ook zeer belangrijk de tijd te nemen bij het halen en brengen van de kinderen. Een gastouder moet nog meer dan een ouder consequent zijn omdat er vaak veel verschillende kinderen met verschillende achtergronden aanwezig zijn. Regels bij de gastouder kunnen dan ook verschillen van de regels die thuis gelden. Het belangrijkste is dat de kinderen de regels kennen en dat de gastouder deze consequent toepast. Er is voor een gastouder ook de taak weggelegd de regels die in de maatschappij gelden aan de kinderen uit te leggen. Dat het niet normaal is dat je troep op straat gooit of kinderen pest en dat het net zo leuk is om speelgoed te delen kan zo spelenderwijs aangeleerd worden. De pedagogische visie  is gebaseerd op de volgende 10 punten:

1. IK GA GRAAG NAAR MIJN GASTOUDER

Uitgangspunt van gastouderopvang is dat plezier en ontwikkeling van het kind voorop staan: Kind zijn is leuk!

2. IK HEB WEER FIJN GESPEELD VANDAAG

Spelen stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind én verbetert de motorische vaardigheden. Kortom; er moet veel gespeeld worden.

3. MAMA/PAPA ÉN MIJN GASTOUDER KENNEN ME HARTSTIKKE GOED

De gastouder verdiept zich in het kind, probeert het te begrijpen. Een goede communicatie met de ouders is hierbij onontbeerlijk. Neem de tijd voor het kind en geniet van de kleine dingetjes.

 4. IK BEN VEILIG

Het huis van het gastgezin is zó ingericht dat de kans dat een ongeluk kan gebeuren zo klein mogelijk is. Doordat het kind zich veilig voelt krijgt het de ruimte zich te ontplooien.

5. IK WEET WAT WEL EN NIET MAG

De gastouder legt duidelijk uit wat de regels in huis zijn en legt ook uit waaróm die regels er zijn. Door heldere afspraken te maken leren kinderen de scheidslijnen tussen wat wel en niet mag te herkennen.

 6. IK WEET WAT WEL EN NIET KAN

Normen en waarden worden in de eerste levensjaren eigen gemaakt. De gastouder heeft naast de ouders ook een rol in het een kind aanleren van goed en fout. Het kind leert wat wel en niet verwacht wordt in de samenleving/de speeltuin.

 7. IK HEB WEER VEEL GELEERD VANDAAG

Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk naar het kind zelf te kijken. Waar kan hij/zij op dit moment mee geprikkeld worden om weer wat nieuws te leren of iets wat het zich aan het eigen maken is verder te ontwikkelen? Door stimulering wordt het kind wie het in werkelijkheid is

 8. IK BEN HYGIËNISCH VIES

Het huis van de gastouder moet zo schoon zijn dat kinderen weinig in contact komen met ziektekiemen en ongezonde stoffen. Dit betekent níet dat een kind niet vies mag worden: Een huis moet schoon genoeg zijn om gezond te zijn en vies genoeg om gelukkig te zijn

 9. NU NEE IS OVER VIJF MINUTEN OOK NOG NEE

Consequent zijn geeft duidelijkheid en rust. Een huilend kind dat afgekocht wordt met een snoepje zal de volgende keer nóg minder goed weten hoe het met frustratie om moet gaan, dus nee blijft nee!

 10. MORGEN IS ER WEER EEN DAG

Om al de bovenstaande punten te kunnen waarborgen is continuïteit voor het kind belangrijk. De gastouder staat de afgesproken dagen en tijden onvoorwaardelijk voor het kind ter beschikking.